భారతదేశానికి కోల్పోయిన స్థానానికి తిరిగి రావడానికి 5 సంవత్సరాల సమయం ఉంది: మోడీ – టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా

భారతదేశానికి కోల్పోయిన స్థానానికి తిరిగి రావడానికి 5 సంవత్సరాల సమయం ఉంది: మోడీ – టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా

అహ్మదాబాద్: ప్రధాని

నరేంద్ర మోడీ

ప్రపంచ ఆర్డర్లో భారతదేశానికి సరైన హోదాను తిరిగి పొందేందుకు వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల సమయం అని ఆదివారం తెలిపింది.

సూరత్ అగ్ని ప్రమాదానికి కారణమైన లోక్సభ ఎన్నికల విజయం తర్వాత ఒక కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు.

“1942 నుండి 1947 వరకు కాలం గడిచిన తరువాత, దేశ చరిత్రలో తదుపరి ఐదు సంవత్సరాలు చాలా ముఖ్యమైనవి”

మోడీ

భారీ సమావేశంలో ప్రసంగించారు.

“ప్రపంచపు ఆర్డర్లో భారతదేశం యొక్క సరైన స్థానాన్ని తిరిగి పొందడానికి ఐదు సంవత్సరాల ఉంటుంది, గతంలో మన దేశంలో ఆ స్థలం ఉంది, ప్రపంచ ఆర్డర్లో భారతదేశం తన ప్రాముఖ్యతను తిరిగి పొందుతుందని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను” అని ఆయన చెప్పారు.

సూరత్ భవనం అగ్ని ప్రమాదానికి గురైన 22 మంది విద్యార్థుల మరణం గురించి మోడి కూడా విచారం వ్యక్తం చేశారు.

“నేటి వరకూ, నేను ఈ ఆనందకరమైన పని కోసం వెళ్ళాలో లేదా ఒక వైపున కాదు, ‘కార్ట్వియా’ (విధి) మరియు మరోవైపు, చనిపోయిన వారికి ‘కరుణ’ (కరుణ) ఉంది. సూరత్, ఆ విషాదంలో వారి పిల్లలను కోల్పోయిన కుటుంబాల విచారం తగ్గిస్తుంది.

“మరోవైపు, నేను రాష్ట్ర ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాను మరియు నా తల్లి నా బాధ్యతగా కూడా దీవెనలు పొందాను” అని ప్రధాన మంత్రి చెప్పారు.

LOK SABHA ఎన్నికల ఫలితము 2019

#ElectionsWithTimes

మోడీ మీటర్